ELS PERFILS D’ALÍCIA


Format: Documentary
Duration: 55 min
Language: Catalan
Year: 2022
“Els perfils d’Alícia” provide a narrative of the creative, artistic, social, and cultural values ​​based on the personal and professional experiences of the eleven recipients of the Alicia Awards. The piece combines interviews and stories of the protagonists with emotional musical fragments that accompany each awardee.

(CAT)    “Els perfils d’Alícia” ofereix un relat dels valors creatius, artístics, socials i culturals a partir de les vivències personals i professionals dels onze guardonats dels Premis Alícia. La peça combina les entrevistes i les històries dels protagonistes amb emotius fragments musicals que acompanyen cada premiat.

(ESP)    “Els perfils d’Alícia” ofrece un relato de los valores creativos, artísticos, sociales y culturales a partir de las vivencias personales y profesionales de los once galardonados de los Premios Alicia. La pieza combina las entrevistas y las historias de los protagonistas con emotivos fragmentos musicales que acompañan a cada premiado.

CAST & CREW
Direction:         Pau Cruanyes Garrell
Alexis Borràs Izquierdo

Prod. Company:     TV3
RTVE
Digital Films Produccions
Acadèmia Catalana de la Música

Screenplay:        Anna Casacuberta
Editing:           Pere Marzo
Joan Vallverdú